Historia

Lounge 1925Möckelsnäs nämns redan under Gustav Vasas tid men mycket tyder på att platsen var bebodd ännu tidigare. Det finns en legend om en riddare som hette Karl Tukasson som sägs ha räddat sig själv och sin häst från drunkningsdöden i Såganässjön genom att be Gud om hjälp. Som tack skänkte han pengar till att bygga en kyrka i Stenbrohult socken. I kyrkans vapenhus finns en kopia av gåvobrevet daterat 1337.
 

På 1500-talet arrenderades Möckelsnäs av en bonde och 1562 nämns en ägare vid namn, "hustru Elsa, Bo Olufssons efterleverska". Hon var dotter till ståthållaren på Kalmar slott, Isak Birgersson. Efter Bo Olufssons död gifte hon om sig, först med Erik Henriksson Liljebielke och sedan med Oluf Jöransson Liljesparre samt på äldre dagar med Henrik Mattisson Silverhielm. I början av 1600-talet beboddes Möckelsnäs av Oluf Jöransson Liljesparre son Isak. Denne lät göra gården till säteri och på 1620-talet övergick detta till Arvid Pedersson Stierna.

 

1675 inlöstes Möckelsnäs av Germund Palm, som sedan han adlats och bytt namn till Cederhielm startade en ny, glansfull period i Möckelsnäs historia. Cederhielm blev landshövding i Skaraborgs län och upphöjdes till friherre 1718. Han påbörjade stora nybyggnader på Möckelsnäs och införde en kreatursbesättning.

Han tillförde dessutom Stenbrohults kyrka allehanda gåvor och medel till en ny altartavla 'samt var med  om' att tillsätta en ny kyrkoherde i Stenbrohults socken - Nils Linnaeus, Carl von Linnés far. Carl Linneus besökte ofta Möckelsnäs och fick stort stöd av Cederhielm för att utveckla sitt intresse för botanik och läkekonst. 

 

history_flyPhoto.jpgSå småningom köpte Cederhielms svärson Abraham Falkengren gården för 2000 daler silvermynt. (Han och hans fru ligger för övrigt begravda på Stenbrohults kyrkogård.) Dennes son, Germund Abraham Falkengren, brukade Möckelsnäs fram till 1785. Då han dog värderades kvarlåtenskapen till 70.000 daler silvermynt. Detta tillföll i sin tur hans son, friherre Abraham Gustav Falkengren. Några år efter hans död såldes Möckelsnäs säteri till en löjtnant vid Kronobergs regemente, Salomon Fredrik Fredriksson, För 9.000 riksdaler (1831). Efter Fredriksson följde ett antal ägare, bl. a Gustav Jönsson Hörberg 1874. 1878 köptes Möckelsnäs av kammarherren och vice häradshövdingen Carl Eduard von Horn.

 

Carl Eduard von Horn var ung när han kom till Möckelsnäs men ägde redan både torvmossar och stenbrott. 1906-1908 lät han bygga ett nytt, större hus utanpå den gamla byggnaden. De små annexen byggdes på 20- och 30-talen och Möckelsnäs Herrgård stannade i familjen von Horns ägo fram till början av 1990-talet men användes allt mer sällan.

 

1995 köpte Birgit Käll och Jan-Erik Andersson fastigheten, som då var kraftigt förfallen efter att den stått tom i nästan trettio år. I trakterna häromkring berättas att det ibland gick kor och betade på terrassen... Birgit och Jan-Erik genomförde en omfattande renovering och började driva anläggningen som hotell, restaurang och konferenscenter.

 

2008 köpte och övertog Marina och Edwin Beunders-Geurts Möckelsnäs Herrgård för att fortsätta histiorieskrivningen. De tidigare ägarna finns representerade i husens väggar och rum, bland annat genom att de fått ge namn åt konferensrummen. 

 

Välkommen hit för att känna historiens vingslag mitt i vardagen!

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.